در فرآیند تزریق رزین در سیستم خلأ (Vacuum Infusion Process) اجزاء قطعات کامپوزیت شامل الیاف و هسته بصورت خشک بر روی سطح قالب قرار داده می‌شود. سطح مواد مذکور سپس با یک لایه چسبان (Peel Ply) و یک پارچه به عنوان لایه واسط جریان (flow media) پوشانده می‌شود. مجموعه حاصل، سپس تحت شرائط خلأ قرار گرفته و وقتی تمام نشتی سیستم بطور کامل برطرف گردید، شیر مربوط به مخزن رزین باز شده و رزین تحت شرائط خلأ ایجادشده، به درون مجموعه لایه‌گذاری شده، نفوذ می‌یابد. توزیع رزین بر روی تمام سطح لایه‌گذاری توسط لایه واسط جریان انجام شده و خیس شدن پارچه نیز از سطح بالای پارچه انجام می‌شوداز رزین‌ها، سه نوع رزین اپوکسی، پلی‌استر و وینیل‌استر در این روش قابل استفاده می‌باشند. از تمامی انواع پارچه‌ها در این روش می‌توان استفاده نمود، اما پارچه‌هایی با بافت بازتر در این فرآیند کاربرد بهتری خواهند داشت، چرا که فضاهای خالی موجود در پارچه، باعث نفوذ سریعتر رزین می‌شوند.فرآیند تزریق رزین در خلأ، نسبت الیاف به رزین بهتری را در مقایسه با روش های دیگر ارائه می‌دهد. در فرآیند لایه‌گذاری دستی، وزن رزین به اندازه وزن پارچه خواهد بود. رزین به تنهایی بسیار شکننده می‌باشد، بطوریکه هرگونه مقدار اضافی از آن، تضعیف قطعه را در پی خواهد داشت. در روش کیسه خلأ، فشار خلأ باعث خارج شدن مقدار زیادی از رزین اضافی می‌گردد، اما مقدار خارج شده به برخی متغیرها همچون الیاف تقویت کننده، رزین و زمان فرآیند وابسته خواهد بود. فرآیند تزریق رزین به کمک خلأ روش متفاوتی را ارائه می‌دهد، بطوریکه وقتی هنوز تمام مواد خشک می‌باشند شرایط خلأ اعمال میگردد.